ARCHITEKT

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – kierunek Architektura i Urbanistyka.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.


Członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej nr LO-0823.