POLITYKA PRYWATNOŚCI
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest URAM ARCHITEKTURA -Jacek Uram z siedzibą w Wieluniu  ul. Bojarowska 56
Administrator, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umów bądź realizowania dla Państwa usług.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:
imię (imiona) i nazwisko, adresy e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów, nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa do celów projektowych
Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w celach:
-realizacji łączącej nas umowy
-świadczenia na rzecz Państwa usług
-przygotowania i przedstawienia oferty handlowej
Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym dokumencie.
Podmiotom z którymi administrator ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administratora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności
Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, organom podatkowym, bankom i firmom windykacyjnym w celu ochrony żywotnych interesów Administratora
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług.
Posiadają Państwo prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
Pani/Pana Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/ lub jego podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o kontakt z UODO
Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji w momencie zmiany prawa bądź polityki ochrony danych osobowych Administratora. W wypadku dokonania jakichkolwiek zmian powyższej informacji Administrator będzie Państwa informować.
PLIKI COOKIES
Strona u-a.com.pl, podobnie jak 90% stron na całym świecie, korzysta z plików cookie i podobnych technologii.
Pliki Cookies” są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie i odpowiednio się wyświetlić.
W portalu korzystamy z plików „cookies” m.in. po to, aby dostosować nasze strony do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.
„Cookies” ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Analityczne pliki „cookies” wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników.
Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki „cookies”. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki.
Informujemy, iż wiele plików „cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszej strony. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie strony  w przeglądarce•

Leave a Reply