Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
-kierunek Architektura i Urbanistyka.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
Członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej  nr LO-0823.

[cols]
[col class=”1/3″]
[pstaff staff=”28″]
[/col]
[col class=”1/3″]
[pstaff staff=”27″]
[/col]
[col class=”1/3 last”]
[pstaff staff=”26″]
[/col]
[/cols]

Leave a Reply